Overslaan en naar de inhoud gaan
Image
 
Achterberg Zuid
Toekomstige ontwikkeling woningbouw
 
Woningontwikkeling

Achterberg Zuid

De mogelijkheden voor woningbouw binnen de kernen van de gemeente Rhenen zijn beperkt. Achterberg heeft zich in het verleden al uitgebreid en heeft ook in de toekomst daar nog mogelijkheden voor. Bij de totstandkoming van de stedenbouwkundige structuurvisie van Rhenen in 2010 is het gebied Achterberg-Zuid ook al in beeld geweest. Hier kan een logisch vervolg worden gegeven aan de bestaande buurt De Horst. In de woondeal van de regio Foodvalley van 2022 tot 2030 wordt de locatie Achterberg-Zuid dan ook al benoemd. Naast de invulling van de woningbehoefte binnen de gemeente kan hier met deze ontwikkeling een fraaie dorpsrand ontstaan waar wonen en landschap samen komen.

 

 

Wij zijn gezamenlijk met de gemeente Rhenen aan het onderzoeken om woningbouw te realiseren passend in het dorp. Het College heeft in Juni 2023 dan ook besloten om in principe medewerking te verlenen aan woningbouw op de locatie tot 90 woningen. De opgave is breder dan alleen bouwen. Door het toevoegen van woningen te combineren met duurzaamheid, klimaatbestendigheid en een hoogwaardig beeldkwaliteit ontstaat er meerwaarde voor Achterberg.

Reeds hebben wij gezamenlijk met de gemeente Rhenen een participatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst is erg druk bezocht en wij zijn de opmerkingen, zoveel als mogelijk, aan het verwerken. Zodra wij het plan aangepast hebben zullen wij u via de nieuwbrief op de hoogte houden. Meld u onderstaand snel aan.

 

Meld u aan en blijf op de hoogte

Onderstaand kunt u zich aanmelden en een account aanmaken. Zo blijft u altijd op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen en bent u direct aangemeld voor de nieuwsbrief. U kunt specifiek aangeven of u omwonende/belanghebbende bent of dat u een geïnteresseerde bent. Natuurlijk is het ook mogelijk dat u zowel geïnteresseerd als Omwonende/belanghebbende bent, u kunt dan beide aanvinken.